Bli Medlem

För att bli medlem i Mattmars SK krävs att man betalar in medlemsavgiften till nedanstående bankgiro samt att man skickar sitt namn och personnummer till ordforande@mattmarsk.se. Betalar man via internet kan man på meddelande raden fylla i dessa uppgifter. För familjemedlemskap krävs namn och personnummer på alla familjemedlemmar.

Bankgiro: 5376-6267

Medlemsavgift

Enskild 100 kr/år, Familj 150 kr/år, Företag 300 kr/år

Annons