Valborgs firande

Välkomna på Valborgsfirande!

Tillsammans med Stenhammaren anordnar vi Valborgsfirande även detta år!

Fika fins att köpa på Stenhammaren kl 19:00 till 22:00

Elden tänds bakom skolan kl 20:00

Staraxt där efter sjunger vi tillsammans in vären framför elden.

Hjärtligt välkomna!

Uppsjungna och vårrusiga!

MSK o Stenhammaren

 

Årsmöte för MSK 2019

Välkonma till Årsmöte för MSK!

Lördag 27/4 kl 19:00 på Yogacernter (Gamla Skolan)

Kom och delge oss dina tankar för MSK framtid. Kanske har du någon bra ide!

Välkomna alla som vill (även icke medlemmar är välkomna)

Vi bjuder på fika!

MSK